Каталог товаров

Белорусский язык и литература

Сортировать по:
Фильтр
Быстрый заказ

Хрэстаматыя па літаратурным чытанні : 3 клас : дапаможнік для вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання

Быстрый заказ

У вучэбна-метадычным дапаможніку змяшчаецца тэарэтычны і практычны

матэрыял па правядзенні ўрокаў пазакласнага чытання ў ІV класе. Настаўнікам

прапануюцца тэмы, метадычныя рэкамендацыі, распрацаваныя канспек-

ты і нестандартныя формы правядзення заняткаў па рэалізацыі прынцыпаў

літаратурнага навучання ў класах на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі.

Адрасуецца настаўнікам.

Быстрый заказ

Спецификация

  • ISBN: 978-985-579-264-3
  • Параметры книги: 70×90/16 (160×212 мм), 96 стр., цветная, обложка (глянцевая, ламинированная, мягкая, скоба)

 

Быстрый заказ

Спецификация

  • ISBN: 978-985-579-357-2
  • Параметры книги: 60×90/16 (145×210 мм), 32 стр., новая редакция, цветная, онлайн калькулятор оценки, обложка (глянцевая, ламинированная, мягкая, скоба)
Быстрый заказ

Спецификация

  • ISBN: 978-985-579-370-1
  • Параметры книги: 70×90/16 (160×212 мм), 80 стр., цветная, с наклейками, обложка (глянцевая, ламинированная, мягкая, скоба), 3-е изд., переработанное

 

Быстрый заказ

Спецификация

  • ISBN: 978-985-579-368-8
  • Параметры книги: 70×90/16 (160×212 мм), 64 стр., цветная, обложка (глянцевая, ламинированная, мягкая, скоба), 5-е изд.

 

Быстрый заказ
Быстрый заказ
Быстрый заказ

Сшытак прызначаны для выкарыстання на ўроках беларускай мовы ў 3-м класе ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання. Займальныя заданні дапамогуць вучням засвоіць правапіс слоўнікавых слоў, навучыцца правільна выкарыстоўваць іх у маўленні.

Быстрый заказ

Хрэстаматыя для пазакласнага чытання ў 3 класе : дапаможнік для вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовами навучання і выхавання / уклад. В. І. Гапанёнак. – 4-е выд. – Мінск : Сэр-Віт, 2020. – 336 с. – (Школьная праграма).

Быстрый заказ

Н. М. Антановіч

Мова – наша спадчына

3-ці клас, 2-е паўгоддзе, дадатковыя практыкаванні

70 × 100 1/16 (17 × 24 см), 64 с.

Дапаможнік прызначаны для замацавання ведаў і ўдасканалення практычных уменняў па беларускай мове вучняў 3-га класа. Школьнікі могуць працаваць па ім пад кіраўніцтвам настаўніка, разам з бацькамі і самастойна.

Сшытак змяшчае заданні рознага ўзроўню складанасці па тэмах, якія выклікаюць цяжкасці пры вывучэнні. Практыкаванні арыентаваны на замацаванне матэрыялу, што вывучаецца на ўроках, у адпаведнасці з праграмай па беларускай мове для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання.

Адрасуецца настаўнікам пачатковых класаў, вучням 3-га класа і іх бацькам.

Быстрый заказ

Мова — наша спадчына

Рабочы сшытак

3 клас

І паўгоддзе

Дадатковыя практыкаванні

Н. М. Антановіч

70 х 100 1 / 16 (17 × 24 см), 80 с.

Дапаможнік прызначаны для замацавання ведаў і ўдасканалення практычных уменняў па беларускай мове вучняў 3-га класа. Школьнікі могуць працаваць па ім пад кіраўніцтвам настаўніка, разам з бацькамі і самастойна.

Сшытак змяшчае заданні рознага ўзроўню складанасці па тэмах, якія выклікаюць цяжкасці пры вывучэнні. Практыкаванні арыентаваны на замацаванне матэрыялу, што вывучаецца на ўроках, у адпаведнасці з праграмай па беларускай мове для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання.

Адрасуецца вучням 3-га класа, настаўнікам пачатковых класаў.

Быстрый заказ

Мэта дапаможніка — навучыць малодшых школьнікаў выконваць работу над памылкамі. Вучань спачатку пад кіраўніцтвам настаўніка або бацькоў, а затым самастойна выпраўляе дапушчаныя памылкі.

 

Быстрый заказ

Рабочыя сшыткі “Урокі чытацкай граматнасці” ўтрымліваюць тэксты розных жанраў і распрацаваныя да іх заданні. Згодна з кампетэнтнасным падыходам пры навучанні чытанню важна навучыць дзяцей:

карыстацца чытаннем як сродкам набыцця ведаў;

усведамляць разнастайныя па форме, структуры і логіцы тэксты;

з апорай на асабісты вопыт даваць ацэнку адзначаным у іх фактам,

падзеям і з’явам;

інтэрпрэтаваць успрыняты тэкст;

здабываць патрэбную інфармацыю з розных крыніц.

 

Прапанаваныя выданні дадуць магчымасць настаўніку арганізаваць эфектыўную работу па фарміраванні ў вучняў чытацкай граматнасці на ўроках літаратурнага чытання, а таксама ў пазаўрочнай дзейнасці па прадмеце.

Быстрый заказ

Серыя “Мой рабочы сшытак”

Літаратурнае чытанне. 2 клас. І паўгоддзе

А. Л. Загурская, Т. А. Няборская

70×100 1/16 (17×24 см), 96 с.

Дапаможнік для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання

Прапанаваны практычны матэрыял дапаможа настаўніку разнастаіць фор-мы і метады працы па прадмеце «Літаратурнае чытанне». Заданні і практыкаванні дапаможніка скіраваны на адпрацоўку навыку чытання, фарміраванне ўмення аналізаваць мастацкі тэкст, будуць спрыяць узбагачэнню слоўнікавага запасу навучэнцаў, развіццю творчых здольнасцей.

Адрасуецца настаўнікам пачатковых класаў, другакласнікам і іх бацькам.

Быстрый заказ

Партрэты беларускіх пісьменнікаў

на ўроках літаратурнага чытання ў пачатковай школе

Складальнікі Федровіч Г. М., Сапожнікава Э. У.

Камплект з 10 партрэтаў 21 х 30 см

 

Камплект дэманстрацыйных матэрыялаў “Партрэты беларускіх пісьменнікаў” прысвечаны айчынным класікам дзіцячай літаратуры, з творамі якіх вучні знаёмяцца на ўроках чытання ў пачатковых класах. Выданне ўтрымлівае:

каляровыя партрэты;

цікавыя біяграфічныя факты з дзяцінства будучых мастакоў слова;

спісы аўтарскіх зборнікаў для дзяцей малодшага школьнага ўзросту;

кароткі агляд жыццёвага і творчага шляху кожнага пісьменніка.

Выкарыстанне дадзеных матэрыялаў будзе садзейнічаць пашырэнню кругагляду вучняў, абуджэнню ў іх цікавасці да вывучэння нацыянальнай культуры і літаратуры, павышэнню матывацыі да чытання на роднай мове.

Адрасуецца настаўнікам пачатковых класаў.

Быстрый заказ

Партрэты класікаў беларускай літаратуры

Складальнікі Федровіч Г. М., Галавачова Л. В.

Камплект з 12 партрэтаў 21 х 30 см

 

Камплект дэманстрацыйных матэрыялаў “Партрэты класікаў беларускай літаратуры” прысвечаны айчынным пісьменнікам, з творчасцю якіх вучні знаёмяцца на ўроках літаратуры на ІІ і ІІІ ступенях агульнай сярэдняй адукацыі. Выданне ўтрымлівае:

партрэт кожнага пісьменніка;

асноўныя звесткі з біяграфіі;

выбраныя творы і зборнікі;

кароткі агляд жыццёвага шляху.

Выкарыстанне дадзеных матэрыялаў на ўроках літаратуры будзе садзейнічаць пашырэнню кругагляду вучняў, абуджэнню ў іх цікавасці да вывучэння нацыянальнай культуры і літаратуры, павышэнню матывацыі да чытання на роднай мове.

Адрасуецца настаўнікам беларускай мовы і літаратуры.

Быстрый заказ

Серыя “Вучымся з наклейкамі”

Беларуская мова. 4 клас

Сшытак-трэнажор

М. Ю. Груша

70 × 100 1/16 (17 × 24 см), 56 с.

Матэрыял дапаможніка адпавядае новай праграме па беларускай мове і складзены з улікам індывідуальных магчымасцей вучня. Сшытак утрымлівае заданні, якія дапамогуць сфарміраваць арфаграфічную пільнасць, паўтарыць правілы, замацаваць веды, атрыманыя на ўроку, а таксама ліквідаваць прабелы ў ведах па тэмах, вывучаных у 3-м класе.

Выданне змяшчае 150 наклеек, якія вучань прымацоўвае побач з выкананым практыкаваннем. Праца з налейкамі садзейнічае развіццю дробнай маторыкі і вокамеру, робіць заняткі з дапаможнікам займальнымі і разнастайнымі.

Адрасавана вучням 3-га класа, іх бацькам, а таксама настаўнікам пачатковых класаў.

Быстрый заказ

84 х 60 1/16 (20 х 14,5 см), 16 с.

Выданне падрыхтавана ў адпаведнасці з дзеючай праграмай па вучэбным прадмеце “Беларуская мова”. З яго дапамогай вучні змогуць сістэматызаваць і замацаваць веды, пазбавіцца магчымых прабелаў у іх. Матэрыял пададзены ў нагляднай і даступнай для разумення малодшымі школьнікамі форме – у выглядзе схем, алгарытмаў і памятак.

Дапаможнік будзе карысны для:

✓ сістэматызацыі атрыманых на ўроку ведаў;

✓ дадатковай адпрацоўкі тэмы;

✓ паўтарэння і замацавання вучэбнага матэрыялу;

✓ падрыхтоўкі да заняткаў, самастойных і кантрольных работ.

 

Адрасуецца вучеям пачатковых класаў.

Быстрый заказ

Свірыдзенка В. І.

Часцiны мовы ў таблiцах i схемах

Беларуская мова. 2—4 класы

84 × 60 1/16 (20 × 14,5 см), 24 с.

Выданне падрыхтавана ў адпаведнасці з дзеючай праграмай па вучэбным прадмеце “Беларуская мова”. З яго дапамогай вучні змогуць сістэматызаваць і замацаваць веды, пазбавіцца магчымых прабелаў у іх. Матэрыял пададзены ў нагляднай і даступнай для разумення малодшымі школьнікамі форме — у выглядзе табліц, схем, алгарытмаў і памятак.

Дапаможнік будзе карысны для:

✓ сістэматызацыі атрыманых на ўроку ведаў;

✓ дадатковай адпрацоўкі тэмы;

✓ паўтарэння і замацавання вучэбнага матэрыялу;

✓ падрыхтоўкі да заняткаў, самастойных і кантрольных работ.

Быстрый заказ

Адрасуецца настаўнікам пачатковых класаў. Можа быць выкарыстаны бацькамі.

Быстрый заказ
Быстрый заказ
Быстрый заказ

Комплексны трэнажор па беларускай мове

3 клас

70×100 1/16 (170×240), 72 с.

 

 

Комплексны трэнажор прызначаны для развіцця арфаграфічнай пільнасці, замацавання ведаў і ўдасканалення практычных уменняў па беларускай мове. Дапаможнік уключае практыкаванні па ўсіх тэмах, якія вывучаюцца ў 3-м класе. Заданні згрупаваны па прынцыпе “ад простага да складанага”, што дапаможа не толькі замацаваць навыкі, атрыманыя на ўроках беларускай мовы, але і развіць іх.

Адрасаваны трэцякласнікам, іх бацькам, а таксама настаўнікам пачатковых класаў.

Быстрый заказ
Быстрый заказ
Быстрый заказ

Беларуская мова : 3-ці клас : купалінка : рабочы сшытак : дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання і выхавання / А. У. Дамасевіч. – 2-е выд. – Мінск : Сэр-Віт, 2020. – 88 с. – (Школьная праграма).

Быстрый заказ

Беларуская мова : 3-і клас : дзівосны свет ведаў : рабочы сшытак : дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / А. І. Агафонава. – 2-е выд., дапрац. – Мінск : Сэр-Віт, 2018. – 128 с., [2] л. іл. – (Школьная праграма).

Быстрый заказ
Быстрый заказ

Літаратурнае чытанне : чытаем разам з буслікам : 3-гі клас : дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання і выхавання / Т. А. Калінічэнка. – 3-е выд.– Мінск : Сэр-Віт, 2020. – 116 с. : іл. – (Школьная праграма).

Быстрый заказ

Работа над ошибками : 2–4-й классы : математика, русский язык, беларуская мова : пособие для учащихся учреждений общ. сред. образования с рус. и белорус. языками обучения / Н. В. Неборская, Е. В. Зинкевич. – Минск : Сэр-Вит, 2019. – 88 с. – (Школьная программа).

Быстрый заказ

Беларуская мова : 3-ці клас : крокі да поспеху : рабочы сшытак : дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / А. І. Агафонава. – 2-е выд., дапрац. – Мінск : Сэр-Віт, 2018. – 128 с. – (Школьная праграма).

Быстрый заказ

Дапаможнік для вычняў агульнаадукацыйных устаноў. Да новага падручніка.

Быстрый заказ

Па вычэбнаму дапаможніку для 3-га класа устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай і беларускай мовамі навучання аўтара М.В. Жуковіча ў 2017 годзе. 2-е выд.

Быстрый заказ

Для вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання. Адрасуецца вучням, настаўнікам пачатковых класаў і бацькам. ПА НОВАЙ ПРАГРАМЕ!

Быстрый заказ

Для вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рус. і белар. мовамі навучання. Вучні могуць працаваць па дапаможніку пад кіраўніцтвам настаўніка, бацькоў або самастойна. Да новага падручніка! ПА НОВАЙ ПРАГРАМЕ!

Быстрый заказ

Для вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рус. і белар. мовамі навучання.Адрасуецца вучням пачатковых класаў, іх бацькам, а таксама настаўнікам. Да новага падручніка! ПА НОВАЙ ПРАГРАМЕ!

Быстрый заказ

Дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовай навучання.

Быстрый заказ

Дапаможнік для вучняў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовай навучання.

100% гарантия качества
Большой выбор книг
Доставка по всей стране
Самовывоз из магазина