Каталог товаров

Белорусский язык и литература ООО "Сэр-Вит"

Сортировать по:
Фильтр
Быстрый заказ

У вучэбна-метадычным дапаможніку змяшчаецца тэарэтычны і практычны

матэрыял, які будзе спрыяць арганізацыі і правядзенню ўрокаў пазакласнага

чытання ў ІІ класе. Настаўнікам прапануюцца тэмы, метадычныя рэкамендацыі,

змест тэкстаў для слухання вучнямі, распрацаваныя канспекты і нестандартныя

формы правядзення заняткаў па рэалізацыі прынцыпаў літаратурнага навучання

ў класах на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі.

Адрасуецца настаўнікам.

Быстрый заказ

Дапаможнік складзены згодна з праграмнымі патрабаваннямі па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» і вучэбным дапаможнікам В. І. Свірыдзенка для 2-га класа 2020 г.

выдання. Галоўная мэта дапаможніка – спрыяць выпрацоўцы трывалых навыкаў граматнага пісьма, больш глыбокаму засваенню асноўных ведаў, пашырэнню слоўнікавага запасу вучняў.

Адрасуецца вучням і бацькам.

Дапаможнікам можа карыстацца настаўнік для арганізацыі і якаснага правядзея адукацыйнага працэу.

Быстрый заказ

В тетради предложены занимательные задания для повторения изученного в 1-м классе материала по математике, русскому и белорусскому языкам, по предмету «Человек и мир».

Повторение материала с помощью таких заданий будет способствовать раз-

витию убщеучебных навыков.

Адресуется учащимся и их родителям.

Быстрый заказ

Хрэстаматыя для пазакласнага чытання ў 2 класе : дапаможнік для выучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання і выхавання / уклад. В. І. Гапанёнак. – 5-е выд. – Мінск : Сэр-Віт, 2020. – 216 с. – (Школьная праграма).

Быстрый заказ

Беларуская мова : 2-гі клас : самастойныя работы з самаацэнкай : дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / Л. Э. Сенкевіч, М. К. Грыцэнка, Н. А. Дабравольская. – 2-е выд. – Мінск : Сэр-Віт, 2018. – 128 с. – (Школьная праграма).

Быстрый заказ

Рабочы сшытак па беларускай мове для 2 класа падрыхтаваны ў адпаведнасці з патрабаваннямі вучэбнай праграмы. Матэрыял, прапанаваны ў сшытку, ахоплівае ўсе асноўныя тэмы і будзе спрыяць паспяховаму вывучэнню і лепшаму авалоданню роднай мовай, разуменню яе мілагучнасці і прыгажлсці, пашырэнню лексічнага запасу.

Адрасуецца вучням, а таксама бацькам.

Рабочы сшытак можа быць карысным настаўнікам для арганізацыі і правядзення адукацыйнага працэсу.

Быстрый заказ

Беларуская мова : 2-і клас : дзівосны свет ведаў : рабочы сшытак з самаацэнкай : дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / А. І. Агафонава. – 2-е выд., дапрац. – Мінск : Сэр-Віт, 2018. – 104 с., [2] л. іл. – (Школьная праграма).

Быстрый заказ

Беларуская мова : вучымся граматна пісаць : дапам. для вучняў 2-га кл. з самаацэнкай (наклейкі) / С. А. Жукава. – 3-е выд. – Мінск : Сэр-Віт, 2019. – 104 с., [2] іл. – (Школьная праграма).

Быстрый заказ

Літаратурнае чытанне : чытаем разам з буслікам : 2-гі клас : дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі з рус. мовай навучання / Т. А. Калінічэнка. – 4-е выд. – Мінск : Сэр-Віт, 2020. – 88 с. : іл. – (Школьная праграма).

Быстрый заказ

Работа над ошибками : 2–4-й классы : математика, русский язык, беларуская мова : пособие для учащихся учреждений общ. сред. образования с рус. и белорус. языками обучения / Н. В. Неборская, Е. В. Зинкевич. – Минск : Сэр-Вит, 2019. – 88 с. – (Школьная программа).

Быстрый заказ

Беларуская мова : 2-і клас : крокі да поспеху : рабочы сшытак з самаацэнкай : дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / А. І. Агафонава. – 2-е выд., дапрац. – Мінск : Сэр-Віт, 2018. – 104 с. – (Школьная праграма).

100% гарантия качества
Большой выбор книг
Доставка по всей стране
Самовывоз из магазина