Каталог товаров

Белорусский язык и литература

Сортировать по:
Фильтр
Быстрый заказ
Быстрый заказ

У вучэбна-метадычным дапаможніку змяшчаецца тэарэтычны і практычны

матэрыял па правядзенні ўрокаў пазакласнага чытання ў ІV класе. Настаўнікам

прапануюцца тэмы, метадычныя рэкамендацыі, распрацаваныя канспек-

ты і нестандартныя формы правядзення заняткаў па рэалізацыі прынцыпаў

літаратурнага навучання ў класах на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі.

Адрасуецца настаўнікам.

Быстрый заказ

Спецификация

 • ISBN: 978-985-579-047-2
 • Параметры книги: 70×90/16 (160×212 мм), 96 стр., для падрыхтоукi да паступлення у гiмназiю, цветная, обложка (мягкая, скоба)

 

Быстрый заказ

Спецификация

 • ISBN: 978-985-579-338-1
 • Параметры книги: 70×90/16 (160×212 мм), 80 стр., цветная, обложка (глянцевая, ламинированная, мягкая, скоба)

 

Быстрый заказ

Дадзены дапаможнiк складзены ў выглядзе таблiц, якiя сiстэматызуюць i абагульняюць тэарэтычныя веды па школьным курсе беларускай мовы ў пачатковых класах. У кнiзе ў поўным аб’ёме i ў даступнай форме выкладзены ўсе правiлы беларускай мовы, якiя вывучаюцца ў пачатковых класах. Дапаможнiк можна выкарыстоўваць як для калектыўнай працы ў школе, так i для iндывiдуальных заняткаў дома.
Згодна з новай рэдакцыяй правiл беларускай арфаграфii і пунктуацыі

Спецификация

 • ISBN: 978-985-579-281-0
 • Параметры книги: 60×84/16 (140×200 мм), 96 стр., цветная, обложка (глянцевая, ламинированная, картон, клей)

 

Быстрый заказ

Спецификация

 • ISBN: 978-985-579-357-2
 • Параметры книги: 60×90/16 (145×210 мм), 32 стр., новая редакция, цветная, онлайн калькулятор оценки, обложка (глянцевая, ламинированная, мягкая, скоба)
Быстрый заказ

Спецификация

 • ISBN: 978-985-579-325-1
 • Параметры книги: 70×90/16 (160×212 мм), 96 стр., новая учебная программа, цветная, с наклейками, обложка (глянцевая, ламинированная, мягкая, скоба)

 

Быстрый заказ

Спецификация

 • ISBN: 978-985-579-358-9
 • Параметры книги: 70×90/16 (160×212 мм), 64 стр., цветная, обложка (глянцевая, ламинированная, мягкая, скоба)

 

Быстрый заказ
Быстрый заказ
Быстрый заказ

Сшытак прызначаны для выкарыстання на ўроках беларускай мовы ў 4-м класе ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання. Займальныя заданні дапамогуць вучням засвоіць правапіс слоўнікавых слоў, навучыцца правільна выкарыстоўваць іх у маўленні.

Быстрый заказ

Хрэстаматыя для пазакласнага чытання ў 4 класе : дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовами навучання і выхавання / уклад. В. І. Гапанёнак. – 3-е выд. – Мінск : Сэр-Віт, 2020. – 248 с. – (Школьная праграма).

Быстрый заказ

Мова — наша спадчына

Рабочы сшытак

4 клас

ІІ паўгоддзе

Дадатковыя практыкаванні

Г. Б. Шпакоўская

70 х 100 1 / 16 (17 × 24 см), 40 с.

Дапаможнік прызначаны для замацавання ведаў і ўдасканалення практычных уменняў па беларускай мове вучняў 4 класа. Школьнікі могуць працаваць па ім пад кіраўніцтвам настаўніка, разам з бацькамі і самастойна.

Сшытак змяшчае заданні рознага ўзроўню складанасці па тэмах, якія выклікаюць цяжкасці пры вывучэнні. Практыкаванні арыентаваны на паўтарэнне і замацаванне матэрыялу, што вывучаецца на ўроках, у адпаведнасці з праграмай па беларускай мове для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання.

Адрасуецца вучням 4-га класа, настаўнікам пачатковых класаў.

Быстрый заказ

Серыя “Мой рабочы сшытак”

Мова – наша спадчына. Дадатковыя практыкаванні, 4 клас, I паўгоддзе

Г. Б. Шпакоўская

70 × 100 1/16 (17 × 24 см), 64 с.

 

Дапаможнік прызначаны для замацавання ведаў і ўдасканалення практычных уменняў па беларускай

мове вучняў 4 класа. Школьнікі могуць працаваць па ім пад кіраўніцтвам настаўніка, разам з бацькамі

і самастойна.

Сшытак змяшчае заданні рознага ўзроўню складанасці па тэмах, якія выклікаюць цяжкасці пры вывучэнні.

Практыкаванні арыентаваны на паўтарэнне і замацаванне матэрыялу, што вывучаецца на ўроках, у адпаведнасці

з праграмай па беларускай мове для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання.

Быстрый заказ

Мэта дапаможніка — навучыць малодшых школьнікаў выконваць работу над памылкамі. Вучань спачатку пад кіраўніцтвам настаўніка або бацькоў, а затым самастойна выпраўляе дапушчаныя памылкі.

 

Быстрый заказ

Прапанаваныя тэксты і заданні вучаць карыстацца чытаннем як сродкам набыцця ведаў, ацэньваць адзначаныя факты, падзеі і з’явы, здабываць патрэбную інфармацыю з розных крыніц, інтэрпрэтаваць яе з апорай на асабісты вопыт.

Матэрыял можа быць скарыстаны на ўроках літаратурнага чытання і ў пазаўрочнай дзейнасці па прадмеце.

Адрасуецца вучням 4 класа, настаўнікам пачатковых класаў.

Быстрый заказ

Серыя “Мой рабочы сшытак”

Літаратурнае чытанне. 4 клас. Рабочы сшытак

В. Б. Атліванава

70×100 1/16 (17×24 см), 96 с.

Дапаможнік для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання

Рабочы сшытак па літаратурным чытанні (аўтар В. Б. Атліванава) утрымлівае заданні, распрацаваныя да кожнага тэксту вучэбнага дапаможніка “Літаратурнае чытанне” для 4 класа.

Згодна з кампетэнтнасным падыходам пры навучанні чытанню важна навучыць дзяцей:

 • карыстацца чытаннем як сродкам набыцця ведаў;
 • усведамляць разнастайныя па форме, структуры і логіцы тэксты;
 • з апорай на асабісты вопыт даваць ацэнку адзначаным ў іх фактам, падзеям і з’явам;
 • інтэрпрэтаваць успрыняты тэкст;
 • здабываць патрэбную інфармацыю з розных крыніц.

 

Прапанаванае выданне дасць магчымасць настаўніку арганізаваць на ўроку эфектыўную работу па фарміраванні ў вучняў чытацкай граматнасці.

Адрасуецца настаўнікам пачатковых класаў, чацвёртакласнікам і іх бацькам.

Быстрый заказ

Партрэты беларускіх пісьменнікаў

на ўроках літаратурнага чытання ў пачатковай школе

Складальнікі Федровіч Г. М., Сапожнікава Э. У.

Камплект з 10 партрэтаў 21 х 30 см

 

Камплект дэманстрацыйных матэрыялаў “Партрэты беларускіх пісьменнікаў” прысвечаны айчынным класікам дзіцячай літаратуры, з творамі якіх вучні знаёмяцца на ўроках чытання ў пачатковых класах. Выданне ўтрымлівае:

каляровыя партрэты;

цікавыя біяграфічныя факты з дзяцінства будучых мастакоў слова;

спісы аўтарскіх зборнікаў для дзяцей малодшага школьнага ўзросту;

кароткі агляд жыццёвага і творчага шляху кожнага пісьменніка.

Выкарыстанне дадзеных матэрыялаў будзе садзейнічаць пашырэнню кругагляду вучняў, абуджэнню ў іх цікавасці да вывучэння нацыянальнай культуры і літаратуры, павышэнню матывацыі да чытання на роднай мове.

Адрасуецца настаўнікам пачатковых класаў.

Быстрый заказ

Партрэты класікаў беларускай літаратуры

Складальнікі Федровіч Г. М., Галавачова Л. В.

Камплект з 12 партрэтаў 21 х 30 см

 

Камплект дэманстрацыйных матэрыялаў “Партрэты класікаў беларускай літаратуры” прысвечаны айчынным пісьменнікам, з творчасцю якіх вучні знаёмяцца на ўроках літаратуры на ІІ і ІІІ ступенях агульнай сярэдняй адукацыі. Выданне ўтрымлівае:

партрэт кожнага пісьменніка;

асноўныя звесткі з біяграфіі;

выбраныя творы і зборнікі;

кароткі агляд жыццёвага шляху.

Выкарыстанне дадзеных матэрыялаў на ўроках літаратуры будзе садзейнічаць пашырэнню кругагляду вучняў, абуджэнню ў іх цікавасці да вывучэння нацыянальнай культуры і літаратуры, павышэнню матывацыі да чытання на роднай мове.

Адрасуецца настаўнікам беларускай мовы і літаратуры.

Быстрый заказ

Серыя “Вучымся з наклейкамі”

Беларуская мова. 4 клас

Сшытак-трэнажор

І. Ц. Сухаверава

70 × 100 1/16 (17 × 24 см), 56 с.

Матэрыял дапаможніка адпавядае новай праграме па беларускай мове і складзены з улікам індывідуальных магчымасцей вучня. Сшытак утрымлівае заданні, якія дапамогуць сфарміраваць арфаграфічную пільнасць, паўтарыць правілы, замацаваць веды, атрыманыя на ўроку, а таксама ліквідаваць прабелы ў ведах па тэмах, вывучаных у 4-м класе.

Выданне змяшчае 150 наклеек, якія вучань прымацоўвае побач з выкананым практыкаваннем. Праца з налейкамі садзейнічае развіццю дробнай маторыкі і вокамеру, робіць заняткі з дапаможнікам займальнымі і разнастайнымі.

Адрасавана вучням 4-га класа, іх бацькам, а таксама настаўнікам пачатковых класаў.

Быстрый заказ

84 х 60 1/16 (20 х 14,5 см), 16 с.

Выданне падрыхтавана ў адпаведнасці з дзеючай праграмай па вучэбным прадмеце “Беларуская мова”. З яго дапамогай вучні змогуць сістэматызаваць і замацаваць веды, пазбавіцца магчымых прабелаў у іх. Матэрыял пададзены ў нагляднай і даступнай для разумення малодшымі школьнікамі форме – у выглядзе схем, алгарытмаў і памятак.

Дапаможнік будзе карысны для:

✓ сістэматызацыі атрыманых на ўроку ведаў;

✓ дадатковай адпрацоўкі тэмы;

✓ паўтарэння і замацавання вучэбнага матэрыялу;

✓ падрыхтоўкі да заняткаў, самастойных і кантрольных работ.

 

Адрасуецца вучеям пачатковых класаў.

Быстрый заказ

Свірыдзенка В. І.

Часцiны мовы ў таблiцах i схемах

Беларуская мова. 2—4 класы

84 × 60 1/16 (20 × 14,5 см), 24 с.

Выданне падрыхтавана ў адпаведнасці з дзеючай праграмай па вучэбным прадмеце “Беларуская мова”. З яго дапамогай вучні змогуць сістэматызаваць і замацаваць веды, пазбавіцца магчымых прабелаў у іх. Матэрыял пададзены ў нагляднай і даступнай для разумення малодшымі школьнікамі форме — у выглядзе табліц, схем, алгарытмаў і памятак.

Дапаможнік будзе карысны для:

✓ сістэматызацыі атрыманых на ўроку ведаў;

✓ дадатковай адпрацоўкі тэмы;

✓ паўтарэння і замацавання вучэбнага матэрыялу;

✓ падрыхтоўкі да заняткаў, самастойных і кантрольных работ.

Быстрый заказ

Адрасуецца настаўнікам пачатковых класаў. Можа быць выкарыстаны бацькамі.

Быстрый заказ
Быстрый заказ
Быстрый заказ

Беларуская мова. Тэматычны кантроль. 4 клас (для школ з руск. і бел. мовами навучання)

Кузняцова Л. Ф., Мінкевіч Н. І.

Рэкамендавана навукова-метадычнай установай “Нацыянальны інстытут адукацыі” Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

70 × 100 1 / 16 (17 × 24 см), 36 с.

 

Дапаможнік прызначаны для замацавання ведаў і ўдасканалення практычных уменняў па беларускай мове вучняў 4-га класа. Школьнікі могуць працаваць па ім пад кіраўніцтвам настаўніка, разам з бацькамі і самастойна.

Сшытак змяшчае заданні па тэмах, якія выклікаюць цяжкасці пры вывучэнні. Заданні арыентаваны на паўтарэнне і замацаванне матэрыялу, што вывучаецца на ўроках, у адпаведнасці з праграмай па беларускай мове.

Адрасуецца вучням 4-га класа, настаўнікам пачатковых класаў.

Быстрый заказ

Комплексны трэнажор па беларускай мове

4 клас

70×100 1/16 (170×240), 72 с.

 

Комплексны трэнажор прызначаны для развіцця арфаграфічнай пільнасці, замацавання ведаў і ўдасканалення практычных уменняў вучняў па беларускай мове. Дапаможнік уключае практыкаванні па ўсіх тэмах, якія вывучаюцца ў 4-м класе. Заданні згрупаваны па прынцыпе “ад простага да складанага” што дапаможа не толькі замацаваць навыкі, атрыманыя на ўроках беларускай мовы, але і развіць іх.

Адрасаваны чацвёртакласнікам, іх бацькам, а таксама настаўнікам пачатковых класаў.

Быстрый заказ
Быстрый заказ

Літаратурнае чытанне : чытаем разам з буслікам : 4-ты клас : дапам. для

вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі з рус. мовай навучання і выхавання /

Т. А. Калінічэнка. – Мінск : Сэр-Віт, 2018. – 72 с. : іл. – (Школьная праграма).

Быстрый заказ

Белару ская мова : 4-ы клас : купалінка : рабочы сшытак : дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацы і з беларус. і рус. мовамі навучання і выхавання / А. У. Дамасевіч. – Мiнск : Сэр-Віт, 2020. – 112 с. – (Школьная праграма).

Быстрый заказ

Беларуская мова. Вучымся граматна пісаць. Дапаможнік для вучняў 4 класа з самаацэнкай

Быстрый заказ

Работа над ошибками : 2–4-й классы : математика, русский язык, беларуская мова : пособие для учащихся учреждений общ. сред. образования с рус. и белорус. языками обучения / Н. В. Неборская, Е. В. Зинкевич. – Минск : Сэр-Вит, 2019. – 88 с. – (Школьная программа).

Быстрый заказ

Дапаможнік для вычняў агульнаадукацыйных устаноў. Да новага падручніка.

Быстрый заказ

Па вычэбнаму дапаможніку для 4-га класа устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай і беларускай мовамі навучання.

Быстрый заказ

Дапаможнік для вучняў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовай навучання. ПА НОВАЙ ПРАГРАМЕ!

Быстрый заказ

Дапаможнік для вучняў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовай навучання. 2-е выд.

Быстрый заказ

Для вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рус. і белар. мовамі навучання. Вучні могуць працаваць па дапаможніку пад кіраўніцтвам настаўніка, бацькоў або самастойна. Да новага падручніка! ПА НОВАЙ ПРАГРАМЕ!

Быстрый заказ

Для вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рус. і белар. мовамі навучання. Вучні могуць працаваць па дапаможніку пад кіраўніцтвам настаўніка, бацькоў або самастойна. Да новага падручніка! ПА НОВАЙ ПРАГРАМЕ!

Быстрый заказ

Для вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання. Адрасуецца вучням, настаўнікам пачатковых класаў і бацькам. ПА НОВАЙ ПРАГРАМЕ!

Быстрый заказ

Для вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рус. і белар. мовамі навучання.Адрасуецца вучням пачатковых класаў, іх бацькам, а таксама настаўнікам. Да новага падручніка! ПА НОВАЙ ПРАГРАМЕ!

Быстрый заказ

Дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовай навучання.

Быстрый заказ

Дапаможнік для вучняў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовай навучання.

100% гарантия качества
Большой выбор книг
Доставка по всей стране
Самовывоз из магазина