+375 (17) 200-08-18

+375 (29) 699-99-05

+375 (29) 596-99-05

Каталог
В закладках нет товаров
В корзине нет товаров
1

В корзине нет товаров

Беларуская мова

5,90 руб

<p>Вокл. мяккая. 224 с. Ф.&nbsp;60х84 1/16. ISBN 978-985-533-927-5. Арт. 22851</p><p>Выданне змяшчае метадычныя распрацоўкі ўрокаў беларускай мовы для&nbsp;6&nbsp;класа, якія адпавядаюць вучэбнай праграме. Прадстаўлены матэрыял дапаможа педагогам...
notify_thumb

3,50 руб

<p>Кніга адрасавана вучням 6&ndash;11 класаў для падрыхтоўкі да творчых конкурсаў, алімпіяд, ЦТ. Тэарэтычны і рознаўзроўневы практычны матэрыял скіраваны на засваенне фанетычных, арфаэпічных і графічных заканамернасцей беларускай літаратурнай мовы. Усяго ў дапаможнік уключана 180...
notify_thumb
Беларуская мова. 6 клас. Рабочы сшытак

3,00 руб

<p>Вокл. мяккая. 128 с. Ф.&nbsp;60х84 1/16. Арт. 10419</p><p>Сшытак падрыхтаваны ў&nbsp;адпаведнасці з&nbsp;вучэбнай праграмай па&nbsp;беларускай мове і&nbsp;дапаўняе вучэбны дапаможнік для&nbsp;6&nbsp;класа. Матэрыял размешчаны...
notify_thumb
Беларуская мова. 6 клас. Апорныя канспекты

4,94 руб

<p>Вокл. мяккая. 124 с. Ф.&nbsp;60х84 1/16. Арт. 22044</p><p>Асноўныя правілы падручніка пададзены ў&nbsp;кнізе ў&nbsp;выглядзе схем і&nbsp;апорных канспектаў, што&nbsp;павышае цікавасць да&nbsp;прадмета, робіць навучанне больш лёгкім, дазваляе вылучыць...
notify_thumb
Беларуская мова ў табліцах і схемах. Для школьнікаў

6,90 руб

<p>Вокл. мяккая. 176 с. Ф.&nbsp;60х84 1/16. ISBN 978-985-19-2689-9. Арт. 20185</p><p>У кнізе ў&nbsp;форме табліц і&nbsp;схем сістэматызаваны тэарэтычныя звесткі па&nbsp;ўсіх асноўных раздзелах школьнага курса беларускай мовы.</p><p>Вучэбны дапаможнік...
notify_thumb
Беларуская мова і літаратура. Алімпіяды. 5—6 класы

5,90 руб

<p>Вокл. мяккая. 288 с. Ф.&nbsp;60х84 1/16. ISBN 978-985-533-586-4. Арт. 22564</p><p>Прадстаўленыя ў&nbsp;кнізе алімпіядныя заданні па&nbsp;беларускай мове і&nbsp;літаратуры зацікавяць вучняў магчымасцю паразважаць над&nbsp;іх&nbsp;фармулёўкамі,...
notify_thumb
Слоўнік беларускай мовы. Арфаграфія. Націск. Словазмяненне. Стылістычныя паметы

4,13 руб

<p>Новы слоўнік беларускай мовы грунтуецца на&nbsp;правілах, якія ўведзены ў&nbsp;дзеянне ў&nbsp;адпаведнасці з&nbsp;Законам Рэспублікі Беларусь &laquo;Аб правілах беларускай арфаграфіі і&nbsp;пунктуацыі&raquo;, прынятым 23&nbsp;ліпеня...
notify_thumb
Арфаграфічны слоўнік беларускай мовы

7,24 руб

<p>Рэестр слоўніка налічвае каля 30000 найбольш ужывальных слоў, якія могуць выклікаць цяжкасці пры&nbsp;напісанні. У&nbsp;слоўнік уключаны і&nbsp;новыя лексічныя адзінкі, якія набылі пашырэнне ў&nbsp;сучаснай маўленчай практыцы. Асобна пададзены асноўныя правілы правапісу,...
notify_thumb
А або У. Слоўнік-даведнік канчаткаў назоўнікаў мужчынскага роду ў родным склоне адзіночнага ліку

8,28 руб

<p>Слоўнік-даведнік прызначаны сарыентаваць карыстальніка ў&nbsp;правільным выбары канчаткаў назоўнікаў мужчынскага роду ў&nbsp;родным склоне адзіночнага ліку, што з&rsquo;яўляецца адным са&nbsp;складаных пытанняў беларускай граматыкі. У&nbsp;выданні змешчана лексіка...
notify_thumb
Пазакласная работа па беларускай мове і літаратуры

5,77 руб

<p>Дапаможнік змяшчае распрацоўкі пазакласных мерапрыемстваў па&nbsp;беларускай мове і&nbsp;літаратуры, накіраваных на&nbsp;якасную і&nbsp;разнастайную арганізацыю вольнага часу вучняў, прывіццё ім&nbsp;любові да&nbsp;нацыянальных каштоўнасцей. У&nbsp;пятнаццаці...
notify_thumb
Беларуская мова. Поўны школьны курс. Тэорыя

6,90 руб

<p>Вокл. мяккая. 288 с. Ф.&nbsp;60х84 1/16. ISBN 978-985-533-666-3. Арт. 19773</p><p>У дапаможніку сістэматызаваны тэарэтычны матэрыял па&nbsp;ўсіх раздзелах беларускай мовы за&nbsp;курс базавай і&nbsp;сярэдняй школы. Фармулёўкі азначэнняў мовазнаўчых паняццяў,...
notify_thumb

Разработка сайта — xilt.by