+375 (17) 200-08-18

+375 (29) 699-99-05

+375 (29) 596-99-05

Каталог
В закладках нет товаров
В корзине нет товаров
1

В корзине нет товаров

0-3 лет

12,90 руб

<p>Учебное наглядное пособие направлено на&nbsp;реализацию содержания учебной программы дошкольного образования (образовательные области &laquo;Развитие речи и&nbsp;культура речевого общения&raquo;, &laquo;Искусство&raquo;).</p><p>Рекомендуется...
notify_thumb

12,90 руб

<p>Учебное наглядное пособие направлено на&nbsp;реализацию содержания учебной программы дошкольного образования (образовательные области &laquo;Развитие речи и&nbsp;культура речевого общения&raquo;, &laquo;Искусство&raquo;).</p><p>Рекомендуется...
notify_thumb

12,90 руб

<p>Учебное наглядное пособие направлено на&nbsp;реализацию содержания учебной программы дошкольного образования (образовательные области &laquo;Развитие речи и&nbsp;культура речевого общения&raquo;, &laquo;Искусство&raquo;).</p><p>Рекомендуется...
notify_thumb
Жила-была сказка. От 1 года до 3 лет. Сказка «Курочка ряба»: слушай, рассказывай, играй / Жыла-была казка. Ад 1 года да 3 гадоў. Казка «Курачка раба»: слухай, расказвай, гуляй

12,90 руб

<p>Учебное наглядное пособие направлено на&nbsp;реализацию содержания учебной программы дошкольного образования (образовательные области &laquo;Развитие речи и&nbsp;культура речевого общения&raquo;, &laquo;Искусство&raquo;).</p><p>Рекомендуется...
notify_thumb

12,90 руб

<p>Учебные наглядные пособия &laquo;Жила-была сказка&hellip;&raquo; предназначены для занятий с детьми от 1 года до 3 лет. Приведенный в пособиях материал направлен на реализацию содержания учебной программы дошкольного образования (образовательные области &laquo;Развитие...
notify_thumb

10,90 руб

<p>Учебное наглядное пособие включает дидактические игры, наглядные материалы, способствующие формированию у&nbsp;детей от&nbsp;3 до&nbsp;4&nbsp;лет интереса к&nbsp;окружающей природе, закреплению у&nbsp;них представлений...
notify_thumb

10,90 руб

<p>У змест вучэбнага нагляднага дапаможніка ўключаны спецыяльна арганізаваныя формы (заняткі) адукацыйнага працэсу ў&nbsp;першай малодшай групе выхаванцаў установы дашкольнай адукацыі, а&nbsp;таксама наглядны матэрыял для&nbsp;іх&nbsp;рэалізацыі. Прадстаўлены...
notify_thumb

10,90 руб

<p>Учебное наглядное пособие содержит наглядный материал для&nbsp;специально организованных форм (занятий) образовательного процесса в&nbsp;первой младшей группе воспитанников учреждения дошкольного образования.</p><p>Представленный в&nbsp;пособии материал направлен...
notify_thumb

10,90 руб

<p>Учебное наглядное пособие решает задачи образовательной области &laquo;Искусство (изобразительная деятельность)&raquo; учебной программы дошкольного образования для&nbsp;воспитанников второй младшей группы (от&nbsp;3 до&nbsp;4&nbsp;лет), является частью...
notify_thumb

3,90 руб

<p>Дапаможнік адпавядае адукацыйнай вобласці &laquo;Мастацтва (выяўленчая дзейнасць)&raquo; вучэбнай праграмы дашкольнай адукацыі для выхаванцаў другой малодшай групы (ад&nbsp;3 да&nbsp;4&nbsp;гадоў). У&nbsp;ім раскрываецца методыка работы па&nbsp;развіцці...
notify_thumb

29,95 руб

<p>Тв. переплет. 360 с. Ф.&nbsp;60х84 1/8. ISBN 978-985-19-2778-0. Арт. 23295</p><p>Пособие содержит практические и&nbsp;теоретические материалы, которые позволят руководителю учреждения дошкольного образования систематизировать работу с&nbsp;локальными нормативными...
notify_thumb

3,90 руб

<p>Пособие соответствует образовательной области &laquo;Искусство (изобразительная деятельность)&raquo; учебной программы дошкольного образования для&nbsp;воспитанников второй младшей группы (от&nbsp;3 до&nbsp;4&nbsp;лет). В&nbsp;нем раскрывается методика работы...
notify_thumb

3,90 руб

<p>Дапаможнік адпавядае адукацыйнай вобласці &laquo;Дзіця і&nbsp;прырода&raquo; вучэбнай праграмы дашкольнай адукацыі для&nbsp;выхаванцаў другой малодшай групы (ад&nbsp;3 да&nbsp;4&nbsp;гадоў). У&nbsp;ім&nbsp;раскрываецца методыка работы...
notify_thumb

3,90 руб

<p>Пособие соответствует образовательной области &laquo;Ребенок и&nbsp;природа&raquo; учебной программы дошкольного образования для&nbsp;воспитанников второй младшей группы (от&nbsp;3 до&nbsp;4&nbsp;лет). В&nbsp;нем раскрывается методика работы...
notify_thumb
Чытанка-маляванка. Для дзяцей ад трох гадоў

5,95 руб

<p>Кніга створана для&nbsp;дзяцей ад&nbsp;трох гадоў. У&nbsp;ёй сабраны казкі розных народаў, а&nbsp;таксама вершы беларускіх паэтаў, казкі Шарля Перо, братоў Грым, Максіма Горкага, Льва Талстога. Дзеці адчуюць сябе сапраўднымі чараўнікамі, калі будуць расфарбоўваць малюнкі...
notify_thumb
Чытанка-маляванка. Для дзяцей ад двух гадоў

5,95 руб

<p>Кніга створана для&nbsp;дзяцей ад&nbsp;двух гадоў. У&nbsp;ёй сабраны невялікія па&nbsp;аб'ёме вершы, забаўлянкі і&nbsp;калыханкі, казкі народаў свету, апавяданні Канстанціна Ушынскага і&nbsp;Льва Талстога. Дзеці адчуюць сябе сапраўднымі чараўнікамі, калі...
notify_thumb
Чытанка-маляванка. Для дзяцей ад аднаго года

5,95 руб

<p>Кніга створана для&nbsp;дзяцей ад&nbsp;году. У&nbsp;такім узросце толькі пачынаецца знаёмства з&nbsp;літаратурнымі творамі: дзеткі слухаюць вершы і&nbsp;забаўлянкі, спрабуюць маляваць. У&nbsp;кнізе сабраны невялікія па&nbsp;аб'ёме і&nbsp;простыя...
notify_thumb
Познание окружающего мира. Животные. Учебное наглядное пособие

5,90 руб

<p>Обл. мягкая. 64 с. Ф.&nbsp;84х108 1/16. ISBN 978-985-533-645-8. Арт. 22748</p><p>Пособие соответствует образовательной области &laquo;Ребёнок и&nbsp;природа&raquo; учебной программы дошкольного образования для&nbsp;воспитанников второй младшей группы...
notify_thumb
Познание окружающего мира. Животные. Учебно-методическое пособие

3,84 руб

<p>Обл. мягкая. 128 с. Ф.&nbsp;60х84 1/16. ISBN 978-985-19-2939-5. Арт. 22749</p><p>Пособие соответствует образовательной области &laquo;Ребёнок и&nbsp;природа&raquo; учебной программы дошкольного образования для&nbsp;воспитанников второй младшей группы...
notify_thumb
Катится по небу солнышко. Песни для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)

6,74 руб

<p>Пособие включает музыкальный материал, направленный на&nbsp;реализацию содержания учебной программы дошкольного образования (образовательная область &laquo;Искусство&raquo; (&laquo;Музыкальная деятельность&raquo;)). Предлагаемые песни, хороводы, музыкальные игры...
notify_thumb
Элементарные математические представления: Пространство.

12,00 руб

Позволяет познакомить &nbsp;ребёнка с пространственными ориентировками на себя, от себя, от других объектов; с с пространственной симметрией некоторых частей тела (правая и левая часть тела); с обозначением пространственного положения объектов окружающего мира; с пространственными...
notify_thumb
Элементарные математические представления: форма предметов.

12,00 руб

Материал соответствует содержанию учебной программы дошкольного образования. Позволяет познакомить ребёнка с плоскими и объемными геометрическими фигурами; показать многообразие фигур(по конфигурации, цвету, величине); научить воспитанника определять форму окружающих предметов на основе сравнения...
notify_thumb
Элементарные математические представления: величина.

12,00 руб

Позволяет ребёнка ознакомить с величиной объектов: с длинной, шириной, высотой, толщиной; формировать умение сравнивать объекты по величине (наложением, приложением, с помощью предмета-посредника, с помощью глазомера); научить упорядочивать по признаку величины; измерять линейные протяженности с...
notify_thumb
Хрестоматия. Читаем детям. Том 2.

15,00 руб

<p>Хрестоматия вк5лючает произведения художественной литературы и фольклора, рекомендованные учебной программой дошкольного образования (образовательная область "Искусство", компонент "Художественная литература") для работы с детьми от 3 до 5...
notify_thumb

Разработка сайта — xilt.by